Wij houden niet van kleine lettertjes. En jij waarschijnlijk ook niet. Toch zijn ze af en toe nodig. Omdat er regels zijn en afspraken die we met elkaar maken. Zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Daarom vind je hieronder onze officiële:

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursusactiviteiten gehouden door “Wijncursus Breda.nl” te Oosterhout. Wijncursus Breda.nl is een handelsnaam van Vin Mierlo en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20120469.

Artikel 1: Leeftijdscriterium

Geen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, -opleiding, -training of -proeverij is minimaal 18 jaar.

Artikel 2: Inschrijving en betaling

Inschrijving op een cursus vindt plaats door middel van een aanmeldingsformulier op de website van Wijncursus Breda.nl, dan wel schriftelijk of telefonisch. De inschrijving is definitief vanaf het moment van betaling. Wanneer de betaling 5 dagen voor aanvang van de cursus nog niet door Wijncursus Breda.nl is ontvangen, behoudt Wijncursus Breda.nl zich het recht voor de inschrijving niet te aanvaarden. In sommige gevallen kan Wijncursus Breda.nl een betaling bij binnenkomst op de avond zelf overeen komen. Een cursist wordt alleen toegelaten op de eerste cursusavond indien door Wijncursus Breda.nl de totale betaling voor de cursus is ontvangen.

Artikel 3: Toelating

Per cursus kan er een maximum aan het aantal deelnemers worden gesteld. Dit wordt altijd vooraf bekend gemaakt. Toelating van de cursist vindt plaats op volgorde van het ontvangen cursusgeld.

Artikel 4: Annulering van de cursus door de cursist

Op grond van wettelijke regels opgenomen in afdeling 9A boek 7 BW betreffende overeenkomsten op afstand heeft de cursist gedurende veertien dagen na aanmelding de mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst op grond van voornoemde wettelijke regels. Dit dient door middel van dit formulier, per mail te geschieden naar info@wijncursusbreda.nl

Bij annulering van de inschrijving door de cursist, uiterlijk 4 weken voor de aanvangsdatum van de cursus, wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld. Ook wordt de cursist aangeboden zonder extra kosten de cursus in het volgend seizoen te volgen. De cursist heeft een bedenktermijn van 7 dagen na inschrijving.

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvangsdatum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Je mag dan wel iemand anders sturen. De naam van de plaatsvervanger dient uiterlijk 24 uur voor aanvang aan info@wijncursusbreda.nl doorgegeven te worden.

Bij annulering door de cursist wordt altijd € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5: Verhindering

Verhindering van de cursist door ziekte of overmacht. Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van (een deel van) de cursuskosten. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het dan niet toegestaan een vervanger te sturen.

Artikel 6: Respecteren van de huisregels

Wijncursus Breda.nl maakt gebruik van externe leslocaties. Als een cursist zich niet aan de geldende huisregels houdt zal de docent de cursist verzoeken om de huisregels te respecteren. Bij herhaaldelijke overtreding hiervan kan Wijncursus Breda.nl de cursist niet meer toelaten tot de rest van de cursus. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats.

Artikel 7: Annulering van de cursus door Wijncursus Breda.nl

Als het aantal inschrijvingen onvoldoende is om de cursus doorgang te laten vinden, kan een cursus uitgesteld of geannuleerd worden. De cursisten ontvangen daarvan uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de cursus bericht. Als er geen wederzijdse oplossing is gevonden, ontvangt u het volledig betaalde cursusgeld binnen 10 dagen retour.

Artikel 8: Wijzigingen van de cursusdata, locatie of docent

Wijncursus Breda.nl behoudt zich het recht ingeval van ziekte van de docent of ernstige onvoorziene omstandigheden de cursusdata en/of de cursuslocatie te wijzigen. De cursisten worden hierover duidelijk per e-mail geïnformeerd. Als er een wijziging van een docent plaats vindt ontvangt de cursist hierover vooraf geen bericht. Iedere docent voldoet aan de normen van Wijncursus Breda.nl.

Artikel 9: Afbreken van de cursus door overmacht

Als door overmacht de cursus door Wijncursus Breda.nl afgebroken moet worden zal het cursusgeld terug betaald worden over de resterende cursusdagen onder aftrek van het ontvangen lesmateriaal.

Artikel 10: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade

Wijncursus Breda.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of door anderen aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 11: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik

Wijncursus Breda.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. De docent zal nooit aanzetten tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen, er zijn voldoende spuugemmers aanwezig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, met name waar het de verkeersveiligheid en medicijngebruik betreft.

Artikel 12: Cursusmateriaal en copyright

Copyright voor het studiemateriaal berust bij de schrijvers daarvan. Copyright van de hand-outs, beeldmateriaal en overig cursusmateriaal berust bij Wijncursus Breda.nl. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor de cursist die hiervoor aan Wijncursus Breda.nl betaald heeft. Het is niet toegestaan cursusmateriaal te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van Wijncursus Breda.nl.

Artikel 13: Beantwoording van vragen

Wijncursus Breda.nl verplicht zich om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen te beantwoorden. Als er voor beantwoording meer tijd nodig is (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) stellen wij u daarvan op de hoogte en benoemen een nieuwe termijn.

Artikel 14: Examens zijn nooit bij de opleiding inbegrepen

Voor het behalen van het landelijk erkend SWEN-1 en SWEN-2 certificaat worden regelmatig examens afgenomen door de Wijnacademie. De opleidingen van Wijncursus Breda.nl worden uitsluitend aangeboden exclusief examen, tenzij expliciet anders vermeld op de website.

Artikel 15: Factuur en btw

Je ontvangt altijd een factuur. De prijzen op de website zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 16: Aanvaarden van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Wijncursus Breda.nl: www.wijncursusbreda.nl. Een verwijzing naar de Algemene Voorwaarden staat ook op de factuur van de cursus. Bij inschrijving voor een workshop of cursus heeft de cursist aangegeven de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren.

KLACHTENPROCEDURE WIJNCURSUS

We doen ons uiterste best om je een kwalitatieve en inspirerende cursus aan te bieden. Als je een vraag of bezwaar hebt horen wij dat graag direct van jou, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een oplossing komen. Als je vindt dat jouw klacht niet goed gehoord of beantwoord is kun je deze schriftelijk of per mail sturen. Deze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website: www.wijncursusbreda.nl onder “Algemene Voorwaarden” die bij ieder cursusaanbod vermeld staan. Een klacht kun je per e-mail richten aan: info@wijncursusbreda.nl en dan krijg je ook antwoord van ons per mail.

Heb je geen internet, dan kun je jouw klacht richten aan: Wijncursus Breda.nl, Erik Pinksterblomstraat 37, 4906 ER Oosterhout. Je krijgt dan schriftelijk een antwoord van ons.

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van jou wat de klacht is en hoe je de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen, een ontvangstbevestiging.

Inhoud van de klacht
Alle klachten worden door Wijncursus Breda.nl afgehandeld.

Een uitzondering hierop vormen klachten over:
– lesboeken;
– examen;
– de tijdsduur van het wachten op- en de uitslag van het examen.

Dit zijn zaken waarop Wijncursus Breda.nl geen invloed heeft, omdat we gebruik maken van bestaand lesmateriaal van verschillende uitgevers en de examens worden afgenomen door de Stichting Wijn Examens Nederland (SWEN). Klachten hierover sturen wij door naar de betreffende partij. Daar krijgt je antwoord van, hetzij rechtstreeks, hetzij via Wijncursus Breda.nl. Wij zullen er voortdurend voor zorgen dat de klacht zorgvuldig behandeld en binnen redelijke termijn beantwoord wordt. Alle relevante informatie die wij over de klacht ontvangen zullen wij binnen 5 dagen aan je verzenden. Wij houden je op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling van de klacht.

Beantwoording van uw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar tevredenheid beantwoord te hebben. Als er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen, stellen wij je hiervan op de hoogte met de reden waarom en de te verwachten tijdsduur.

Contact

Heb je nog vragen? Iets nog onduidelijk?

Laat het ons weten. Stel hier je vraag en je krijgt binnen 24 uur antwoord.
Contact